ActivityPub

BookWyrm korzysta z protokołu ActivityPub do wysyłania i odbierania aktywności użytkownika pomiędzy instancjami BookWyrm oraz innymi usługami, które korzystają z ActivityPub, takimi jak Mastodon. Do obsługi danych na temat książek BookWyrm posiada kilka rozszerzonych typów Aktywności, które nie są częścią standardu, ale są czytelne dla innych instancji BookWyrm.

Aktywności i obiekty

Użytkownicy i stosunki

Interakcje stosunków między użytkownikami są zgodne ze specyfikacją ActivityPub.

 • Obserwuj: poproś o otrzymywanie statusów od użytkownika oraz przeglądanie ich statusów, które mogą wyświetlić tylko obserwujący
 • Akceptuj: zatwierdza Obserwowanie i nawiązuje stosunek
 • Odmów: odrzuca Obserwowanie
 • Zablokuj: uniemożliwia użytkownikowi wzajemne wyświetlanie statusów oraz uniemożliwia wyświetlanie profilu
 • Aktualizuj: aktualizuje profil i ustawienia użytkownika
 • Usuń: dezaktywuje użytkownika
 • Cofnij: anuluje Obserwowanie lub Zablokowanie

Statusy

Typy obiektów

 • Notatka: W usługach takich jak Mastodon, Notatki są podstawowym typem statusów. Zawierają treść wiadomości, załączniki, wzmianki o użytkownikach oraz są odpowiedziami na inne statusy dowolnego typu. Within BookWyrm, Notes can only be created as direct messages or as replies to other statuses.
 • Review: A review is a status in response to a book (indicated by the inReplyToBook field), which has a title, body, and numerical rating between 0 (not rated) and 5.
 • Komentarz: komentarz do książki wspomina o książce i zawiera treść.
 • Quotation: A quote has a message body, an excerpt from a book, and mentions a book.

Aktywności

 • Tworzenie: zapisuje nowy status w bazie danych.

Uwaga: BookWyrm akceptuje aktywności Tworzenie, tylko jeśli:

 • Są wiadomościami bezpośrednimi (np. Notatki z ustawieniem bezpośrednie, które wspominają lokalnego użytkownika),
 • Related to a book (of a custom status type that includes the field inReplyToBook),
 • Replies to existing statuses saved in the database
 • Usuń: Usuwa status
 • Polub: Dodaje reakcję do statusu
 • Ogłoś: Promuje status do osi czasu podmiotu
 • Cofnij: Anuluje Polub lub Ogłoś

Kolekcje

Listy oraz książki użytkownika są reprezentowane przez OrderedCollection

Obiekty

 • Półka: Kolekcja książek użytkownika. Domyślnie, każdy użytkownik posiada półkę do przeczytania, czytane oraz przeczytane, które są używane do bycia na bieżąco z postępem czytania.
 • Lista: Kolekcja książek, która może zawierać elementy od użytkowników innych niż jej autor.

Aktywności

 • Utwórz: Dodaje półkę lub listę do bazy danych.
 • Usuń: Usuwa półkę lub listę.
 • Dodaj: Dodaje książkę na półkę lub do listy.
 • Usuń: Usuwa książkę z półki lub listy.

Alternatywna serializacja

BookWyrm wykorzystuje niestandardowe typy obiektów (Recenzja, Komentarz, Cytat), które nie są obsługiwane przez ActivityPub, dlatego statusy są zamieniane na standardowe typy, gdy są wysyłane do lub wyświetlane w usługach poza BookWyrm. Recenzja jest konwertowana na Artykuł, a Komentarz oraz Cytat są konwertowane na Notatki z odnośnikiem do książki oraz załączonym obrazem okładki.