Zamieszczanie statusów

Na BookWyrm zaczyna się to od książki. Użytkownicy mogą komentować czytane lub ostatnio przeczytane książki z sekcji "Twoje książki" lub ze strony książki. Stamtąd użytkownicy mogą odpowiadać na i rozpoczynać rozmowy. Wpisy na BookWyrm mogą zawierać formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywę lub odnośniki używając Znaczników.

Jeśli nie jest Ci obce zamieszczanie wpisów na Mastodon, odkryjesz wówczas, że statusy BookWyrm mają analogiczne ustawienia widoczności, ostrzeżenia o treści oraz wzmianki. Jednakże ankiety, własne emotikony oraz załączniki nie są jeszcze obsługiwane.

Typy statusów

Komentarz użytkownika

Istnieją trzy typy wpisów, które użytkownicy mogą tworzyć bezpośrednio w odpowiedzi na książkę: recenzje, komentarze oraz cytaty. Komentarze odnoszą się do ogólnych aspektów książki, cytaty do określonych fragmentów, a recenzje do całości książki. Użytkownicy mogą również odpowiadać na statusy.

Element Recenzja Komentarz Cytat Odpowiedź
Pole tekstowe
Ostrzeżenie o treści
Numer strony
Cytat
Ocena
Pole tytułu

Aktualizacje statusu czytania

Statusy są generowane, gdy użytkownik wskaże, że chce przeczytać książkę, zaczął ją czytać lub ukończył tę czynność.

Tekst

Tekst może zawierać:

  • Wzmianki (@użytkownik)
  • Adresy URL (http(s):// nie jest wyświetlane)
  • Niektóre ze Znaczników
  • pogrubienie
  • kursywa
  • cytat
  • lista punktowana
  • odnośniki