Środowisko programistyczne

Wymagania wstępne

Te instrukcje zakładają, że rozwijasz BookWyrm przy użyciu Docker. Aby rozpocząć, należy zainstalować Docker i docker-compose.

Konfigurowanie środowiska programistycznego

 • Uzyskaj kopię kodu BookWyrm z GitHub. Możesz zduplikować repozytorium, a następnie użyć git clone, aby pobrać kod na swój komputer.
 • Katalog, na którym znajduje się kod na Twoim komputerze to miejsce, z którego od teraz będziesz pracować.
 • Skonfiguruj plik zmiennych środowiskowych swojego środowiska programistycznego kopiując przykładowy plik (.env.example) do nowego pliku o nazwie .env. W wierszu polecenia można to zrobić następująco:
cp .env.example .env
 • W pliku .env zmień DEBUG na true
 • Jeśli chcesz, możesz skorzystać z usług, takich jak ngrok, aby skonfigurować nazwę domeny oraz ustawić zmienną DOMAIN w swoim pliku .env dla nazwy domeny wygenerowanej przez ngrok.

 • Skonfiguruj nginx w celu programowania kopiując plik konfiguracyjny nginx (nginx/development) do nowego pliku o nazwie nginx/default.conf:

cp nginx/development nginx/default.conf
 • Uruchom aplikację. W wierszu polecenia wykonaj:
./bw-dev build      # Kompiluje obraz docker
./bw-dev setup      # Inicjuje bazę danych i uruchamia migracje
./bw-dev up        # Uruchamia kontenery docker
 • Po zakończeniu kompilacji możesz uzyskać dostęp pod ttp://localhost:1333 i utworzyć konto administratora.

Dla ciekawskich: polecenie ./bw-dev to prosty skrypt uruchamiający wiele różnych narzędzi: powyżej możesz pominąć je i wykonać docker-compose build lub docker-compose up bezpośrednio, jeśli chcesz. ./bw-dev po prostu gromadzi je wszystkie w jednym miejscu. Uruchom polecenia bez argumentów, aby uzyskać listę dostępnych poleceń, odczytać stronę dokumentacji dla niego lub otwórz ją i rozejrzyj się, aby sprawdzić, co dokładnie robi dane polecenie!

Edytowanie lub tworzenie modeli

Zmieniając lub tworząc model prawdopodobnie ulegnie zmianie struktura bazy danych. Aby te zmiany zostały zastosowane, należy uruchomić polecenie Django makemigrations, aby utworzyć nowy plik migracji Django, a następnie przenieść go (migrate):

./bw-dev makemigrations
./bw-dev migrate

Edytowanie plików statycznych

Za każdym razem, gdy edytujesz CSS lub JavaScript, należy ponownie uruchomić polecenie Django collectstatic, aby miany zostały zastosowane:

./bw-dev collectstatic

Jeśli zainstalowano yarn, możesz wykonać yarn watch:static, aby automatycznie wykonać poprzedni skrypt za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w katalogu bookwyrm/static.