Uprawnienia

Dostęp użytkowników do różnych funkcji jest kontrolowany przez wbudowany system uwierzytelniania Django. Gdy zostaje utworzona instancja, skrypt initdb tworzy zestaw uprawnień, które są przypisywane do grup. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy zostają przypisani do grupy edytor, co umożliwia im edytowanie metadanych książek.

Administrator instancji powinien mieć status superużytkownik, co daje mu dostęp do panelu administracyjnego Django (/admin) oraz przyznaje mu wszystkie uprawnienia.

Uprawnienia i grupy

Ta tabela zawiera cztery grupy (administrator, moderator, edytor oraz użytkownik) oraz uprawnienia użytkowników w tych grupach:

administrator moderator edytor użytkownik
edytowanie ustawień instancji ✔️ - - -
zmiana poziomu użytkownika ✔️ - - -
zarządzanie federacją ✔️ ✔️ - -
wysyłanie zaproszeń ✔️ ✔️ - -
dezaktywacja użytkowników ✔️ ✔️ - -
usuwanie wpisów ✔️ ✔️ - -
edytowanie książek ✔️ ✔️ ✔️ -
przesyłanie okładek ✔️ ✔️ ✔️ ✔️