Moderacja

Blokowanie

Użytkownicy mają możliwość samodzielnego zablokowania pozostałych użytkowników bez interwencji moderatora. Z panelu administracyjnego "Sfederowane serwery" administratorzy mogą zobaczyć, ilu użytkowników z instancji zostało zablokowanych przez użytkowników lokalnych.

Zgłoszenia

Użytkownicy mogą zgłaszać statusy lub użytkowników z menu "więcej opcji" w stopce wpisu oraz przycisków obserwuj/nie obserwuj. Gdy zgłoszenie zostaje utworzone, wszyscy użytkownicy z uprawnieniami administratora otrzymają powiadomienie.

Wówczas, istnieje kilka sposobów, w jakie moderacja może postąpić. - Wysłanie bezpośredniej wiadomości do zgłoszonego użytkownika. - Usunięcie zgłoszonego statusu. - Dezaktywacja użytkownika. Dla użytkowników lokalnych spowoduje to, że nie będą mogli się oni zalogować, a ich konto nie zostanie wyświetlone w aplikacji. Dla użytkowników zdalnych serwer odrzuci jakiekolwiek przychodzące aktywności od tych użytkowników i nie zostaną oni wyświetlenie w wyszukiwaniu.

Moderacja na poziomie instancji

Moderatorzy mogą zablokować całe instancje. Zapobiegnie to odbieraniu jakichkolwiek aktywności przychodzących od tej instancji oraz lokalnie dezaktywuje wszystkie konta z tej instancji.

Jeśli instancja zostanie odblokowana, wszyscy zdezaktywowani użytkownicy zostaną aktywowani ponownie.

Moderatorzy mogą również przesyłać listy blokowania wielu serwerów.